PRIVACY STATEMENT


Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, overgedragen en gebruikt voor uw dealer, Opel Nederland, Adam Opel GmbH (Rüsselsheim, Duitsland), General Motors Holdings LLC (Michigan, USA), OnStar Europe Ltd. (Luton, UK) en in opdracht of geselecteerde leveranciers om uw aanvra(a)g(en) of bericht(en) te verwerken.


Indien noodzakelijk voor het vervullen of verwerken van uw verzoek, kunnen we deze informatie ook met eventuele dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van General Motors Holdings LLC en haar retailers, agenten en leveranciers delen voor bovenstaande doeleinden, waarbij de gegevens kunnen worden verwerkt of gebruikt.


Voor deze doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) door de hierboven genoemde partijen. Alle stappen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld.


Lees de Privacy & Cookies Policy voor meer informatie.

Klantentevredenheid

klantentevredenheid

​Onze vestiging(en)

Meer info